Vårtecken / signes of spring

 

Vitlöken ser dagsljuset för fösta gången. Bädden har likt tomatbädden till vänster varit inbäddad i halm hela vintern, och när vi tog bort halmen hade redan vitlöken vuxit upp någon decimeter. Vitlöken till höger i bild.

Garlic seeing daylight for the first time. The garlic bed was like the tomato bed to the left embedded in the straw through the winter, and when we removed the straw the garlic had already grown up a few inches. The garlic to the right.


Pärsikoträdets blommor är på väg att slå ut. Nästan så att vi hoppas på att de hålls stängda lite till. Det kan fortfarande komma frost om natten, och blommorna är mycket sköra och tål inte kyla.
The peach trees flowers are about to bloom. But we hope that they are kept closed some more time. It can still be frost in the night, and the flowers are very fragile and can not withstand the cold.

Syrenens blad på väg ut.

The lilac trees is also waking up after the winter.

Här nedan håller grunden till panncentralen på att byggas, den byggnad som ska innehålla den pyrolys-teknik som ska värma gården koldioxidnegativt. Vi använder stenar från gården och den miljövänliga skumglasisloeringen från svenska Hasopor.

Below is the foundation for the boiler house under construction, the building will contain the pyrolysis technology to heat the farm carbon negative. We use stones from the farm and foam glas insulation from Swedish Hasopor.

Snart är det Påsk! Easter is coming!

Ha en fin dag!/ Julia

Have a wonderful day! / ju