The spring turned into autumn and there has been a fun happening summer in between. 

Våra första gäster till Ekoladan kom den 9 juli och sedan dess var det mest fullbokat hela sommaren igenom. Många underbara gäster kom och gick, och med dem många trevliga utbyten, historier, skratt och glädjen över att få dela med sig av gården. I slutet av juli kom Jenna med hennes härliga vännina Rachel. Ursprungligen från Kalifornien reste de Sverige runt och besökte spännande nya hotell och platser. Hur lyckliga var vi över att vara en av dem. Jenna som också är en inredningsdesigner och fotograf och Rachel, en modell, passade på att ta många fina bilder i landskapet kring gården.  Även nedan fantastiska bilder på Ekoladan. Det viskas om ett möjlig publicering i ett amerikanskt inredningsmagasin.
Foton av Jenna Peffley.
Our first guests to the Eco Barn came on July 9th and since then it was mostly fully booked throughout the summer. Many wonderful guests came and went, and with them many nice exchanges, stories, laughter and joy in sharing the farm. At the end of July, Jenna with her lovely friend Rachel came to the farm. Originally from California, they traveled around Sweden and visited exciting new hotels and places. We were happy to be one of them. Jenna, who is also an interior designer and photographer, and Rachel, a model, took many nice pictures in the countryside around the farm. And below amazing pictures of the Eco Barn. Photos by Jenna Peffley.