Probiotic cleaning at the farm

Vi tror på hållbara innovationer, inte på att gå tillbaka till häst och vagn, för att leva i bättre balans med ekosystemet och varandra.

Därför är vi stolta att städa med Pure Effect – en ny generation bioteknologisk rengöring och klädvård, baserad på aktiv bakteriekultur som gör effektivt rent och tar bort lukt. Fett och smuts bryts ner och luktproducerande bakterier hålls undan med hjälp av goda mikroorganismer. Högkoncentrerat innehåll i flera produkter betyder färre onödiga vattentransporter, alla våra produkter är lätt biologiskt nedbrytbara och baserade på en förnyelsebar resurs.

I maj kommer ni kunna köpa Pure Effects produkter hos oss i vår gårds butik.

 

”We believe in sustainable innovations, not going back to the horse and carriage, in order to live in better balance with the ecosystem and each other”.

We are proud users of Pure Effect – a new generation of biotech-based cleaning and garment care, based on active bacterial culture that cleans deep and removes bad odor. Grease and dirt are broken down and odor-producing bacteria are kept away with the help of good microorganisms. Highly concentrated formulas for fewer unnecessary water transports, readily biodegradable and based on a renewable resource.

In May you will be able to buy Pure Effects products from us.