Bygge på slutspurt / Final sprint of the construction

Hej allihopa!

Härligt va, att våren trillar in med stormsteg. De först krokusarna har tittat upp och tulpaner och påskliljor är på god väg. Ett annat underbart vårtecken är att fåglarna har återvänt till sjön. Vi har även skådat de första tranorna. Gården ligger invid den mycket artrika Hallbosjön, och här hörs om våren en symfoni av fåglar.

Bygget skrider också fram med stormsteg. Vi närmar oss slutspurten och är mitt uppe i alla val och beställningar, och tiden rusar. Det är fantastiskt med den fina responsen vi får kring bygget. Vi får höra att projektet ligger rätt i tiden och det är många som visar sitt intresse och sitt stöd. Vilket vi givetvis är mycket tacksamma för.

Vi har även knutit an några fler riktigt bra leverantörer till Ekoladan med produkter, hållbara material och lösningar som vi själva tror starkt på. Bland dem är Grön Interiör i Stockholm som vi köper alla sängar från. Självklart kommer våra gäster sova ekologiskt!

Vårt mål är att skapa en unik demonstrations- och inspirationsbyggnad ur ett design- och hållbarhetsperspektiv och där passar också våra andra nya leverantörer Axor/HansGrohe, Duravit och Gaggenau perfekt in.  

Här nedan är en bild inifrån ladan innan väggarna stängdes igen. Utsikten från bastun över sjön blir oslagbar.

Målet är att öppna till sommaren! Hoppas vi ses då. 🙂

Hälsningar,

Julia

 

Hi everyone!

Lovely huh, that spring falls in with leaps and bounds. The first crocuses have looked up and tulips and daffodils are on track. Another wonderful sign of spring is that the birds have returned to the lake. We have also seen the first cranes. The farm is located next to the very diverse Hallbosjön, and a symphony of birds can be heard in springtime.

Construction is also progressing forward by leaps and bounds. We are approaching the final sprint, and are in the midst of all the choices and orders, and the time rushes. It’s amazing the great response we get around the construction. We are told that the project is timely and there are many who show their interest and support. Which of course we are very grateful over.

We have also signed an few more really good supplier deals to the Eco Barn with products, sustainable materials and solutions that we ourselves strongly believe in. Among them is Green Interior in Stockholm that we buy all beds from. Obviously our guests will sleep ecologically!

Our goal is to create a unique demonstration and inspiration building from a design and sustainability perspective, which also fits our other new suppliers Axor / HansGrohe, Duravit and Gaggenau perfectly.

Here below is a picture from inside the barn before the walls were closed. The view from the sauna over the lake is unbeatable.

The goal is to open this summer! Hope to see you then. 🙂

Greetings,

Julia