A new farm star and a farm advent calendar

Vi har en ny stjärna här på gården, Anna vår trainee, som hjälpt oss under den gångna hösten. Hon studerar Sustainable Tourism Management på ett universitet i Tyskland. Hon hjälper oss med olika sysslor här på gården och nu senast har hon utvecklat en advents kalender – en alldeles egen gårds advents kalender! 🙂

Hon har tagit den steget längre och vi kallar den för den ‘annorlunda adventskalendern’ – Mal Anders på tyska, eftersom den sticker ut och behandlar olika frågor som samhälle, politik, hållbarhet och ger följaren möjlighet att inspireras att agera. Men även att vinna t ex vår fina gårdsbok och gårdsteer.

Följ Annas arbete och advents kalendern på;

https://www.instagram.com/adventskalendermalanders/

 

We have a new star here at the farm, Anna, our trainee, who has helped us during the past fall. She studies Sustainable Tourism Management at a university in Germany. 
She helps us with different jobs here at the farm and now she has developed an advent calendar - a very own farm calendar! She has taken it a step further and we call it the 'Different Advent Calendar' - Mal Anders in German, as it expands and addresses various issues such as society, politics, sustainability, and allows the follower to be inspiredto act. But also to win our beautiful farm book and farm tees.

Follow Annas's work and the calendar at;

https://www.instagram.com/adventskalendermalanders/