Välkommen till Lindeborgs Ekologiska Gård & Retreat / Ekoladan

En småskalig konferens, hotell- & retreatanläggning i den gamla ramverksladan från 1907.

 I Juli välkomnar vi de första gästerna till Ekoladan.

Tillsammans med White Arkitekter har vi förvandlat en del av ladan till en unik demonstrations- och inspirationsbyggnad ur ett design och hållbarhetsperspektiv.

Byggnaden kommer bli en av världens första koldioxidnegativa byggnader i drift genom en process som innefattar pyrolys och kollagring. I ladan har vi kombinerat hållbarhetslösningar med hög kvalitet och genomtänkt design, med mycket trä. Här finns två ekosviter, ett vanligt hotellrum, en mindre kurslokal och en bastu.  


Welcome to Lindeborgs Organic Farm & Retreat / The Eco Barn

A small-scale conference, hotel and retreat facility in the old framework barn from 1907.

In July we welcome the first guests to The Eco Barn.

Together with White Architects, we have transformed parts of the old barn into a unique demonstration and inspiration building from a design and sustainability perspective.

The building will be one of the world’s first carbon-negative buildings in operation through a process involving pyrolysis and charcoal. In the barn we have combined sustainability solutions with high quality and thoughtful design. There are two eco-suites, a hotel room, a small workshop room and a sauna.
 

Discover our farm

Lindeborgs Organic Farm & Retreat is easily accessed, only 120 km from Stockholm, and 15 minutes from Skavsta airport.  We are located in idyllic Swedish countryside near a lake, surrounded by the fields and with the forest in the back. It is perfect for outdoor activities and relaxation in nature. Welcome to discover more!